Category Archives: Module DotNetNuke

hướng dẫn sử dụng các Module DotNetNuke

Dotnetnuke user import module


Users Importer module cho phép bạn import users vào DotNetNuke từ file Excel (import users to DotNetNuke from Excel file). Việc import nhanh chống và dễ dàng Read the rest of this entry

Dotnetnuke redirect module – 301 redirect module for dotnetnuke


trong quá trình làm seo dotnetnuke thì việc sử dụng redirect 301 để chuyển các Url này sang url khác là việc thường xuyên phải làm. trong dotnetnuke chúng ta có module “Simple Redirect Module for DotNetNuke”  hỗ trợ cho chúng ta thực hiện việc này khá dễ dàng Read the rest of this entry

Hướng dẫn loại bỏ dấu Tiếng Việt trong URL của DotNetNuke 5 bằng module DSLocalizator


Trong dotnetnuke 5 có một điều khá phiền phức khi chúng ta tạo trang Tiếng Việt thì URL cũng sẽ có Tiếng Việt.
ví dụ chúng ta tạo trang với tên là Tin tức thì đường dẫn cũng là http://…./Tin Tức.aspx Read the rest of this entry

module bán hàng (shop) cho dotnetnuke | NB_Store Free eCommerce module for dotnetnuke

Cách chèn banner, banner flash vào DotNetNuke


Để chèn banner vào dotnetnuke ta cần làm 2 bước

1. Cấu hình Vendors ( khách hàng)

Trong trang dotnetnuke người dùng vào Admin -> vendors. Để khai báo thông tin khách hàng.

Click vào Add New Vendor

 

Người dùng nhập các thông tin khách hàng -> click update

Để thêm banner cho khách hàng. Click vào edit khách hàng trong danh sách

Mở phần Banner Advertising và click Add New Banner

Giải thích ý nghĩa các trường

Thiết lập một banner dạng hình ảnh

trong nhóm đầu tiên

 • Banner name: tên của banner
 • Banner Type: các loại banner
 • Banner Group: dùng để phân nhóm banner. Do người dùng định nghĩa

Trong nhóm kế tiếp người dùng chọn hình cho banner. Người dùng cần lựa chọn giữa file có sẵn từ 1 đường dẫn hoặc file trên server của web.

 • URL: nhập đường dẫn tới file hình
 • File: chọn file có trên server hoặc upload file mới

Sau đó chung ta có thể thiết lập chiều rộng và cao của banner

Trong phần kế tiếp

 • Text/Script: đây là đoạn text cho alternate của hình. ( nếu ko load dc hình, thì sẽ hiển thị đoạn text lên) đồn thời alternate cũng tốt cho tối ưu tìm kiếm với google
 • URL: đường dẫn bạn muốn banner trỏ tới

 • CPM/Cost: giá bạn tính cho mõi 1000 lần hiển thị banner. An
 • Impressions: số lần hiện thị mà khách hàng đã trả tiền cho bạn, chọn 0 là ko giới hạn
 • Start Date,End Date: Start and end dates for the advertisement campaign.
 • Criteria: Được sử dụng để xác định xem có nên ngăn chặn các quảng cáo, kể từ ngày đã hết hạn hoặc số lần hiển thị đã được đạt tới.

Sau khi nhập xong click vào update để hoàn thành

Thiết lập một banner dạng Flash

Các thao tác cũng tương tự trên, người dùng cần chủ ý ở 2 nơi

 • baner type: là script
 • Banner group: nên đặt lại để dễ phân biệt

Trong Script: bạn đánh đoạn script để chèn flash như trên ( có thể tìm trong google). Trong lệnh trên Scr: là đường dẫn đến file Flash.

2. Chèn banner

Sau khi cấu hình xong các banner, chúng ta đến trang cần chèn banner và tiến hành chèn banner.

Mở trang đó lên và add module Banner vào vị trí mong muốn. sau đó click vào Banner Options

 • Banner Source: lấy nguồn từ site hay host. ( trong dotnetnuke 1 host có nhiều site.)
 • Banner type:. Chọn lại banner
 • Banner group: chọn nhóm banner ( đây là các nhóm mà chúng ta đã định nghĩa ở trê, phần này hỗ trợ gợi ý khi gõ)
 • Banner count: số banner của nhóm được hiển thị. Nếu số này nhỏ hơn tổng số banner của nhóm . thì các banner sẽ được hiển thị ngẫu nhiên khi trang được gọi

 • Orientation:  hiển thị các banner theo dạng dọc hay ngang
 • Border Width: chiều rộng đường viền banner
 • Border Color: màu viền  
 • Cell Padding: khoảng cách 2 banner
 • Row Height: chiều cao ô
 • Column Width: chiều rộng ô
 • Banner Click: đường đẫn trỏ tới

(mỏi banner nằm trong 1 ô)

Module quản lý tin tức Dotnetnuke – dotnetnuke news module


Trong các module có sẵn của DotNetNuke thì lại không có Module quản lý tin tức, do đó việc sử dụng chức năng đăng tin là không thể thực hiện được với số lượng tin nhiều. Trong quá trình tìm kiếm mình tìm được các module tin tức dotnetnuke sau:

1/ module tin tức dotnetnuke: module AllNewsManager

http://www.allnewsmanager.net/

download: http://allnewsmanager.codeplex.com/

module tin tức dotnetnuke này cài đặt khá dễ, vài chức năng chính:

AllNewsManager.NET is a free news/article management system for ASP.NET sites.
Written in C# ASP.NET, AllNewsManager runs on Windows web server and SQL Server.

AllNewsManager.NET Feature list:

– Multiple authors
– Comment moderation
– Article Moderation
– Multiple categories and subcategories
– Page navigation
– Rss
– Search
– Tags
– Highlight articles
– Homepage Slideshow
– Web based administration
– Users administration
– Avatars
– Online Users
– Captcha
– Localization
– Page generation time
– Site name on uploaded images
– Custom themes
– Quick and easy installation
– Easy integration in any custom page of your web site.
– ASP.NET Membership integration
– XHTML 1.0 Transitional
– Valid CSS 2.1
– Multiple Web Browser support
Technologies used: C#, ASP.NET, HTML, CSS, Javascript, AJAX, Jquery, T-SQL

2/ module tin tức dotnetnuke: anaii DotNetNuke NEWS multilanguage module

CMS : DotNetNuke 5.5 +

Description: Anai news module is Multilanguage, multi template token replacement module giving view of one or a list of news sorted by categories and publishing chronology. Using this module you can get all the functionalities you need in order to publish,  sort and manage your portal news.

Charge : Free

Download: http://easynews.codeplex.com/

Document: http://easynews.codeplex.com/releases/59196/download/197937

3/ module tin tức dotnetnuke opensource:

http://coder.awas.vn/Home/Topic/44-module-quan-ly-tin-tuc-News-tren-dotnetnuke/1.aspx

module đó có cả source, nhưng phần cấu hình hơi khó tí

4/module tin tức dotnetnuke: DNNSimpleArticle Module

DDN 5:  http://dnnsimplearticle.codeplex.com/releases/view/66688

DDN 6:  http://dnnsimplearticle.codeplex.com/releases/view/68761

Tài liệu hướng dẫn : (document) http://dnnsimplearticle.codeplex.com/documentation

Bài viết ngẫu nhiên