[ DevExpress & sharepoint 2007/wss 3.0 ] thay thế Quick Launch menu mặc định của sharepoint bằng ASPxNavBar


 

trong bài này mình xin chia sẽ lại kinh việc kết hợp DevExpress và sharepoint, bắt đầu bằng việc thay thế Quick Launch menu của sharepoint bằng ASPxNavBar

– môi trường thực hiện: wss 3.0
– DevExpress v10.1

Giải pháp

kết quả sau khi thực hiện:

các bước thực hiện

1.
đăng ký các dll của DevExpress, thông thường sau khi cài xong thì đã được đăng ký vào GAC

2.

thêm các SafeControl vào file Web.Config

<SafeControl Assembly="DevExpress.Web.v10.1, Version=10.1.6.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" Namespace="DevExpress.Web.ASPxNavBar" TypeName="*" Safe="True" />
   <SafeControl Assembly="DevExpress.Data.v10.1, Version=10.1.6.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" Namespace="DevExpress.Data" TypeName="*" Safe="True" />

3.

mở sharepoint designer và vào trang masterpage và thêm dòng sau vào trên cùng

<%@ Register Assembly="DevExpress.Web.v10.1, Version=10.1.6.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" Namespace="DevExpress.Web.ASPxNavBar" TagPrefix="dxnb" %>

4. đăng ký 1 HttpHandler Module

mở lại file Web.Config

và thêm các dòng sau vào. chú ý các dấu (…) nghĩa là chỗ đã có các đoạn code khác. sau khi làm xong save file lại

<system.web>
...
  <httpHandlers>
...
    <add type="DevExpress.Web.ASPxClasses.ASPxHttpHandlerModule, DevExpress.Web.v10.1,
    Version=10.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" verb="GET"
    path="DX.ashx" validate="false" />
...
  </httpHandlers>
  <httpModules>
...
    <add type="DevExpress.Web.ASPxClasses.ASPxHttpHandlerModule, DevExpress.Web.v10.1, Version=10.1.0.0,
    Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" name="ASPxHttpHandlerModule"/>
 ...
 </httpModules>
....
</system.web>

thay đổi Quick Launch của masterpage

1. ở trang default.master đang mở, tìm ContentPlaceHolder l với ID là PlaceHolderLeftNavBar.

2. trong PlaceHolderLeftNavBar , tìm AspMenu control với ID là QuickLaunchMenu.

3. xóa đoạn code đó đi hoặc phủ nó lại

<!--
					<SharePoint:AspMenu
					id="QuickLaunchMenu"
					DataSourceId="QuickLaunchSiteMap"
					runat="server"
					Orientation="Vertical"
					StaticDisplayLevels="2"
					ItemWrap="true"
					MaximumDynamicDisplayLevels="0"
					StaticSubMenuIndent="0"
					SkipLinkText=""
					>
					<LevelMenuItemStyles>
						<asp:MenuItemStyle CssClass="ms-navheader"/>
						<asp:MenuItemStyle CssClass="ms-navitem"/>
					</LevelMenuItemStyles>
					<LevelSubMenuStyles>
						<asp:SubMenuStyle CssClass="ms-navSubMenu1"/>
						<asp:SubMenuStyle CssClass="ms-navSubMenu2"/>
					</LevelSubMenuStyles>
					<LevelSelectedStyles>
						<asp:MenuItemStyle CssClass="ms-selectednavheader"/>
						<asp:MenuItemStyle CssClass="ms-selectednav"/>
					</LevelSelectedStyles>
				</SharePoint:AspMenu>
				-->

và thay thết bằng

<dxnb:ASPxNavBar id="QuickLaunchNavBar" runat="server" DataSourceID="QuickLaunchSiteMap">
</dxnb:ASPxNavBar>

4. tìm SPNavigationManager control với ID là QuickLaunchNavigationManager, và sửa thuộc tính QuickLaunchControlId là ID của ASPxNavBar control.

<Sharepoint:SPNavigationManager
id=”QuickLaunchNavigationManager”
runat=”server”
QuickLaunchControlId=”QuickLaunchNavBar”
ContainedControl=”QuickLaunch”
EnableViewState=”false”>

dịch từ: [url]http://www.devexpress.com/Support/Center/KB/p/K18112.aspx

—–
bài kế tiếp: chỉnh sửa lại giao diện theo skin của DevExpres

Advertisements

About duyanhphamkiller

SEOer, developer

Posted on 16/06/2011, in SharePoint and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

 1. chào anh em mới học sharepoint khi chạy vs 2010 để tạo project share point thì cứ báo lổi là chưa cài server sharepoint.Trong khi đó em đã cài rồi, em cài MOSS2007 trên Win7 32bit. Xin anh giúp giùm. cảm ơn anh nhiều.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s